Original #moleskine thumbnail for #KazuoIshiguro #TheBuriedGiant #map as wraparound cover design… @AAKnopf http://t.co/rqXyGBdXgX