“ความทรงจำเป็นสิ่งเดียวที่สามารถปกป้องความรักไม่ให้เลือนรางจางหายไป” – คาซุโอะ อิชิกุโร #TheBuriedGiant