ساختار داستان بسیار مشابه به بعضی ساختارهای بورخسه، پیشنهاد میکنم بخونیدش.
#غول_مدفون #پیشنهادکتاب
#TheBuriedGiant
#KazuoIshiguro